Om Bodymove

Privat Fysioterapi vårdenhet i Vårdavtal med Uppsala Region
Ordinarie Patientavgift och Frikort gäller.

Vår ide ́. . .

Att erbjuda Specialiserad rörelseterapi inom neuro och för eventuella ortopediska och overvikts sam-problem

Diagnoser vars
motorik behandlas

Rörelseterapi för neuromuskulära störningar av kroppsrörelser och balans

Stroke
Skallskada
Hjärntumör
Cervikaldystoni

Barn hemipares
Barn diplegi
Fallrisk

Tinitus
Yrsel från spänning
SpänningsHuvudvärk
Yrsel från otolitkristaller

Patientbesök: sammanhängande besöksserie med minsta möjliga avbrott - dock med uppföljning.

B e s ö k s s e r i e r

DIAGNOS
Spän. huvudvärk 10 ggr
Spänningsyrsel   10 ggr
Spänningsyrsel   10 ggr

DIAGNOS
Stroke & barn   32 ggr
Hjärntumör       24 ggr
Cervikaldystoni 10 ggr

UPPFÖLJNING
återbesök 4 ggr
återbesök 3 ggr
återbesök 3 ggr

Covid-19

Rekomendationer från öppenvården Region Uppsala
Väntrum avstånd - munskydd - sprita - ingen sjukdom

Andra sökte även på
Spänningshuvudvärk, HST
Spänningyrsel, YST

Yrsel,Vertigo, BPPV
Strokerehab, R.Vasa, B.Bobath
Ballansträning

Tinitus, Kristalyrsel
Vikta-Fetförbränning
Cervikal dystoni, Ortopedrehab

  • 2021-06-22 09:54
  • 2021-06-22 09:54
  • 2021-06-22 09:54
  • 2021-06-22 09:54