HJÄRNSKADA

Efter stroke kan ena kroppsida inte längre bidra till att hålla balans = neuromuskulär aktivitet för att behålla jemnvikt i alla kroppslägen.

På Bodymove jobbas med flera rörelseterapier som hjälper den svaga kroppshalvan att aktivera balansens muskelaktivitet.
Balans förbättring påverkar sedan även andra nedsatta funktioner, då hela kroppen blir mindre spänd.

Stroke hos yngre och vuxna

Hemipares hos barn

Dipleg i hos barn


R.Vasa rörelseterapi

Exempel övning

Med böjd rygg töjs ryggmumuskler. Deras aktivitet slocknar som följd. Istället söker sig nervimpulser till benen som nu får styrka att pressa kroppen upp i upprätt läge. Balansen upprätthålls med framskjutet bäcken

Hjärntumör
Träning efter operation
och hormonbehandling

Träning på matta,
Lätt gymträning. Konditionsträning Fallteknik, Avspänings- teknik.(Jacobsons)

Mer motorikträning, fallreflexer. Balans för höftleden i knästående. Förstärkt trappgång uppåt, nedåt. Styrketräning och ben-ergonomi i trånga utrymmen.

Igångsättning
av kraftigt försvagade
muskler i hand och fot
efter en hjärnskada.

Ellektroterapi

elektrisk muskel stimulering

Fotdropp vid
gång kan avjälpas med en elektronisk muskelstimulator
av typ liten FES.
Lika så för handdropp

  • 2021-06-22 09:54
  • 2021-06-22 09:54
  • 2021-06-22 09:54
  • 2021-06-22 09:54